divendres, 28 de juny de 2013

Cròniques sal(t)vatges 1


School. Supertramp
Em desperto quan passen pocs minuts de les quatre. Palpo a la meva dreta, perquè a la meva esquerra hi ha el buit, i comprovo que he tornat a casa. Em llevo d'esma i per fer alguna cosa, vaig al lavabo. Trobo que fa fresca. Em moco amb paper de vàter assegut a la tassa. Torno al llit i em faig un quatre abrigat amb el llençol i el nòrdic sense farciment. Mentre penso en aixecar-me a buscar el barnús per tapar-me una mica més, m'adormo.

Quan falten cinc minuts per tres quarts de cinc he acabat la son. Em palpo. M'estimo. Em llevo definitivament.

Penso en "l'alegria" que em van donar ahir per email: aquest estiu, només dues assignatures suspeses, ciutadania i socials. Busco a veure si trobo com preparar-me jo els temes. Les indicacions que dóna el centre, un adjunt a les notes fa una breu referència per assignatures a allò que han de preparar els alumnes que han aprovat i allò que han de preparar els que han suspès. En tots els casos, excepte llengua catalana, són exercicis penjats al moodle de l'escola i al qual tenen accés els alumnes però no els pares, suposant que tinguin accés a internet a casa. En llengua catalana, tots els alumnes han de fer un quadern autocorrectiu que cal comprar a part del que ja s'ha comprat durant el curs.  De socials, diu que s'han de contestar les preguntes només dels trimestres no superats. Però no indiquen enlloc quins trimestres s'han superat i quins no.

A primers de setmana, en la discussió que vaig tenir al centre, vaig queixar-me sobretot de la manca de comunicació del centre cap a mi. La resposta: la tutora i el director t'han contestat tots els emails, no? 

És això el que el centre entén per comunicació amb les famílies? Contestar uns correus electrònics trobo que és el mínim que es pot fer, ni que sigui per educació. Encara em van arribar a dir que qui tenia un problema de comunicació potser era jo. I els hi vaig reconèixer: efectivament, sóc sord. I em sembla que no és demanar massa que se m'informi de manera intel·ligible. De fet, és obligació de l'Administració pública fer-ho, per llei. Però per la meva experiència, durant el curs només s'ha informat puntualment de temes de sortides, i perquè els calia l'autorització d'un dels pares.

L'escola, aquesta escola, ha suspès en comunicació. Però no els hi puc posar deures d'estiu i prova de recuperació el setembre.