dilluns, 9 de setembre de 2013

#quinéselteupreu?

Una pregunta, moltes respostes

http://elgatot.blogspot.com/2013/09/quineselteupreu.html

o no